BİR DEMET CUMA HADİSİ

Sizden her biriniz cumaya gitmeden boy abdesti alsın.  (Buhari / 243)

Cuma günü banyo yapın ve koku sürünün. (Buhari / 250)
Cumaya yürüyen ayaklara Allah cehennemi haram kılar. (Buhari / 256)
Cuma günü melekler caminin kapına dururlar. Girenleri yazmaya başlarlar. İlk giren deve, ikinci giren sığır, üçüncü giren koç, dördüncü giren tavuk, beşinci giren yumurta hediye etmiş gibi sevap alır. İmam hutbeye çıkınca defterleri kapatırlar. (Buhari / 263)
Cuma günü imam hutbe okurken yanındakine sus desen namazın bozulur. (Buhari / 265)
Cuma günü içerisinde bir saat vardır o saate rast gelip de duası kabul olmayan hiçbir Müslüman yoktur. (Buhari / 265)
Asla tek başına Cuma günü oruç tutmayınız, önüne veya ardına birer gün daha ekleyerek tutunuz. (Buhari / 569)
Cabir r.a. anlatıyor: biz peygamberimizle Cuma namazını kılıyorduk, dışarıya Şamdan gıda yüklü bir kervanın geldiği haberi sızınca camide 12 kişi ve peygamberimiz dışında kimse kalmamıştı bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu: “Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır” (Buhari / 590)
Beş vakit namazdan her biri iki namaz arasındaki küçük günahlara, Cuma namazı da iki Cuma arasındaki gücük günahlara kefarettir. (S. Müslim 160)
Biz en son ümmetiz ama ilk cennete girenler biz olacağız. Üstelik ehl-i kitap bizden önce kitap indirilenlerdir ama onlar tartışmalara girerek doğrudan ayrıldılar. Bulamadıkları doğrudan birisi de Cuma günüdür. Allah cumayı bize bulmak nasip etti. Onlardan Yahudiler cumartesiyi, Hristiyanlar da pazarı Cuma sandılar. (S. Müslim / 539)
Biriniz Cuma için camiye geldiğinde imamın hutbeye çıktığını görürse hemen iki rekât namaz kılsın. (S. Müslim / 548)
Kim ki Cuma gecesi Dühan suresini okursa bütün günahları bağışlanır.(Tirmizi / 1064)
Güneş cumadan daha üstün bir gün üzerine doğmamıştır. Âdem a.s. o gün yaratıldı, cennetten dünyaya o gün gönderildi, tevbesi o gün kabul edildi ve o gün öldü. Kıyamet Cuma günü kopacaktır, bütün canlıların sonu da mahşerde Cuma günü olacaktır. Ancak insanlar ve cinler diri kalacaklardır. Bu Cuma gününde öyle bir saat vardır ki o saatte hiçbir dua reddedilmez. (Sünen-i Ebi Davud / 282)
Cuma Hristiyanların ve Yahudilerin bulamadığı ve Allah’ın Müslümanlara buldurduğu büyük gündür. Daima biz önde onlar peşimizdedirler: Yahudiler Cumartesi Hristiyanlar da Pazar günü bizi izlerler. Kıyamet günü de cennete önce biz gireceğiz. (S. Nesai / 359)
Cuma günü hutbe okunurken konuşan sırtında kitap yüklü eşeğe benzer. Bu konuşana birisi sus bile dese onun cuması da makbul olmaz. Müsned-i A. B. Hanbel / 564)
Birisine emredeyim Cuma namazını kıldırsın, ben de araştırayım ve cumaya mazeretsiz gelmeyenlerin evlerini ateşe vereyim,  diye bazen aklımdan geçiririm. Müsned-i A. B. Hanbel / 1125)

Paylaş

İLGİLİ HABERLER

İleri
« Önceki
Önceki
Sonraki »